Interessante links

KOPP/KVO handreiking

https://www.koppkvo.nl/ – Deze website is in 2017 in het leven geroepen in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en kun je zien als een overkoepelende website. De site is nl. bedoeld voor zorgverzekeraars, zorgaanbieders, gemeenten en naasten (bijv. ouders of juist kinderen). Je vindt er feiten en cijfers over KOPP/KVO, maar ook informatie over hulp, financiering en samenwerking. Het doel van de site is om meer aandacht en betere ondersteuning voor KOPP/KVO kinderen te vragen.

Stichting Labyrint in Perspectief

Deze stichting komt op voor de belangen van de naasten van iemand met psychische problemen. Ben jij dus een kind van, ouder van, broer van of misschien collega van, dan kun je bij hen terecht. Ze bieden veel verschillende manieren van ondersteuning; fysieke contactgroepen, telefonische of email ondersteuning. Daarnaast organiseren zij ieder jaar een ‘Kind van Dag’ op de eerste zaterdag in november. Hun motto: je staat er niet alleen voor!